fbpx

Truy xuất trực tiếp dữ liệu trên TerraMaster F2-210 qua File Explorer

f2-221

Truy xuất trực tiếp dữ liệu trên TerraMaster F2-210 qua File Explorer

Bước 1: Hãy kích hoạt dịch vụ SMB/CIFS trên TOS

Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ TFSI 0382933658, info@tfsi.vn

Facebook Comments
Chia sẻ với bạn bè