Tag Archives: tai khoan dac quyen

Tạo tài khoản người dùng và phân quyền trong hệ điều hành TOS

Phân quyền trong TOS Ngày nay, không chỉ các công ty lớn mà ngay cả những doanh nghiệp nhỏ cũng quan tâm đến việc xây dựng một hệ thống CNTT an toàn. Điều này có tác động vô cùng lớn đến việc kinh doanh và điều hành doanh nghiệp. Một hạ tầng CNTT cơ bản […]