Tag Archives: he dieu hanh tos

Tạo User Group trong Privileges của hệ điều hành TOS TerraMaster

Tạo user group trong TOS. Tạo User Group trong Privileges của hệ điều hành TOS TerraMaster. Đây là một trong những việc làm quan trọng nhất đối với việc phân quyền người sử dụng. Đặc biệt tại những công ty, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi thành viên là khác nhau. Việc chia người […]

Tạo tài khoản người dùng và phân quyền trong hệ điều hành TOS

Phân quyền trong TOS Ngày nay, không chỉ các công ty lớn mà ngay cả những doanh nghiệp nhỏ cũng quan tâm đến việc xây dựng một hệ thống CNTT an toàn. Điều này có tác động vô cùng lớn đến việc kinh doanh và điều hành doanh nghiệp. Một hạ tầng CNTT cơ bản […]

Giới thiệu hệ điều hành TOS của NAS TerraMaster

Hệ điều hành TOS. Một thiết bị lưu trữ muốn hoạt động được phải cài đặt một hệ điều hành. Hiện nay, với mỗi hãng sản xuất, một thiết bị NAS sẽ sử dụng hệ điều hành riêng của nó. Ví dụ, các thiết bị của Synology sử dụng DiskStation Manager. QNAP sử dụng QES […]