Tag Archives: Google Drive

Cài đặt tính năng đồng bộ dữ liệu giữa Google Drive và NAS TerraMaster

Google Drive Sync

Đồng bộ TNAS và Google Drive. Google Drive Sync cho phép đồng bộ hóa dữ liệu giữa thiết bị TNAS của bạn và Google Drive. Cài đặt Để cài đặt Google Drive Sync, hãy truy cập Trung tâm ứng dụng TOS, tìm ứng dụng Google Drive Sync, sau đó nhấp vào “Cài đặt”. Sử dụng […]