fbpx

Cập nhật hệ điều hành TOS trên các thiết bị TerraMaster NAS

TOS upgrade

Cập nhật hệ điều hành TOS trên các thiết bị TerraMaster NAS. Một số lỗi và các nâng cấp sẽ được TerraMaster phát hành thông qua các bản cập nhật TOS.

Các bạn cập nhật theo video dưới đây và thực hiện tương tự với các model khác của TerraMaster

Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ TFSI Co.,LTD qua email info@tfsi.vn hoặc số điện thoại 0382933658

Facebook Comments
Chia sẻ với bạn bè